El dokuma tezgahının ne olduğunu gören, bilen, duyan kaç kişi vardır aramızda?

El dokuma, seri üretimle baş edemerek sessiz sedasız köşesine çekilen el sanatlarından yanlızca bir tanesi.

Maalesef el dokuması ürünlere, dokuma tezgahlarına, dokumacılara rastlamak günümüzde oldukça zor. Oysa ki Türklerde çok eski çağlardan beri dokuma sanatının gelişmiş olduğu yapılan tarihsel ve arkeolojik çalışmalardan anlaşılmaktadır.

Türkler Anadolu’ya geldiklerinde geçmişi çok eskilere dayanan gelişmiş bir dokumacılık sanatıyla karşılaştılar. Çatal höyükte yapılan kazılardan ele geçen bulgular, Anadolu’da dokumacılık tarihinin İ.Ö.6000 e kadar uzandığını gösterir. Buradan çıkan kumaş parçaları dünyada bulunan en eski kumaş parçaları örnekleridir. Orta Asya’nın kurak bölgelerinden batıya göç eden Türkler, kültürlerini, sanatlarını, folklörlerini de yanlarında taşımışlar ve yeni yerleştikleri bu verimli topraklarda yeni motiflerle, yeni renklerle geleneksel olan bu halk sanatlarını daha da zenginleştirmişlerdir. Bu deneyim ve birikimlerin sonucunda Xl. yüzyılda dokumacılığın Anadolu’nun her yöresinde büyük bir gelişim gösterdiği bilinmektedir.

El dokuma sanatında her düğümün, her ilmeğin bir hikayesi vardır. Ve bu hikayeler bugüne taşınmayı hakedecek kadar değerlidir.

 

 

Tasarımların neredeyse tamamında sonsuzluk temasını bulmak mümkün. Desenler, sonsuzdan gelirmişcesine bir bordürden girer ve bir başka bordürden sonsuza doğru gidercesine kaybolur.

Atkı ve çözgü ipliklerinin dikey açı yapacak şekilde, birbirinin altından ve üstünden geçirilmesiyle ortaya çıkan sade’ce el dokuma çanta koleksiyonunda kullanıllan figür ve motifler geçmişin sofistike izlerini yaşatırken her ilmekte ayrılığı ve kavuşmayı, hüznü ve sevinci, özlemi ve sevgiyi, dilekleri ve hayalleri biriktirir.

Geleneksel yöntemlerle el tezgahlarında dokunan sade’ce çanta koleksiyonunda saf yün, pamuk ipliği ve kök boyaları kullanılmıştır. Örneğin Knidos el dokuma clutch, dönemin en büyük buluşu sayılan güneş saatinin Datça kıyılarıyla buluşmasından ilham alınarak tasarlandı.

Koleksiyon hakkında detaylı bilgi almak için www.sadecestore.com ‘u ziyaret edebilirsiniz.